1

دانش‌بنیان شدن کشاورزی اصلی‌ترین هدف سند امنیت غذایی است

رئیس کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در جلسه شانزدهم کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا، تاکید کرد: دانش‌بنیان شدن کشاورزی اصلی‌ترین هدف سند امنیت غذایی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی پس از ارائه گزارشی در مورد چارچوب سند ملی امنیت غذایی که توسط دکتر اسکندر زند دبیر کمیسیون تدوین ملی سند دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در جلسه شانزدهم کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد، اظهار کرد: ضرورت دارد یکی از اصلی‌ترین اهداف سند این باشد که کشاورزی در یک دوره زمانی قابل قبول مثلاً ۲ یا ۳ برنامه، به کشاورزی دانش‌بنیان تبدیل و حداقل پلکان دانش‌بنیانی آن چیده شود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا تأکید کرد: به دلیل وسعت و اهمیتی که این موضوع دارد، ممکن است یک رویکرد ابتکاری و انحصاری پیدا کند و باید این موضوع بررسی و آسیب‌شناسی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر قرار باشد در کشاورزی و غذای کشور انقلابی اتفاق بیفتد، کلید آن دانش‌بنیان شدن کشاورزی است. باید از اهداف تا راهبردها و اقدامات، برای علمی شدن این کار و فناورانه شدن این موضوع، وضع موجود و مطلوب تعریف شود.

در ادامه جلسه دکتر زند، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در سخنانی گفت: امنیت پایدار غذایی که زیرساخت امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، در ۴ سطح بین‌المللی، ملی، خانواده و فرد مطرح است.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین چالش پایداری غذایی در سطح بین‌المللی، به‌خصوص پس از پایان کرونا، آسیب بر حاکمیت غذایی کشورهاست.

دبیر کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا ادامه داد: در حال حاضر به دلیل چند وجهی بودن امنیت پایدار غذایی و عدم حاکمیت واحد، امنیت پایدار غذایی کشور در معرض آسیب قرار گرفته و موضوع حکمرانی واحد، تبیین جایگاه امنیت پایدار غذایی در امنیت ملی و تدوین راهبرد ملی برای امنیت پایدار غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش پایداری غذایی در سطح خانواده، درآمد خانوار و سهمی از درآمد است که صرف غذا می‌شود و این مؤلفه مهم نیز در امنیت پایدار غذایی، به‌خصوص در سال‌های اخیر با افزایش تورم، اهمیت بالایی یافته و باید برای منطقی کردن سهم غذا از درآمد خانوار فکری اساسی شود.

دکتر زند با بیان اینکه می‌توان «سواد، فرهنگ تغذیه‌ای و سلامت غذا» را به عنوان مهم‌ترین چالش‌های امنیت پایدار غذایی فرد دانست، اظهار کرد: شواهد و قرائن موجود بیانگر آن است که در بهترین شرایط فراهمی و دسترسی به غذا، پایین بودن سواد و بهداشت غذا، نقص بزرگی برای امنیت غذایی است.

دبیر کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا افزود: ایجاد تفاهم مدیریت جامع، یکپارچه، کارآمد و پاسخ‌گو در رابطه با حکمرانی امنیت غذایی از راهبردهای پایدار اساسی و الزامی است.

دکتر زند تصریح کرد: مشارکت فعالانه همه دستگاه‌های مؤثر و مرتبط با امنیت غذایی، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و خدمات وابسته در اجرای برنامه‌های امنیت پایدار غذایی از الزامات اساسی و سرنوشت‌ساز است.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع پایه و طبیعی و بهره‌برداری از آنها متناسب با توان اکولوژیکی، برخورداری از توان اقتصادی متناسب خانواده‌ها برای تأمین سبد مطلوب غذایی و دسترسی فیزیکی و آنلاین همه مردم به سبد غذایی سالم و کافی و اصلاح الگوی تغذیه متناسب با اصول علمی تغذیه و فرهنگ و جوامع متناسب با امکان دانشی و فرهنگ و سواد تغذیه‌ای از اهداف تهیه سند ملی امنیت غذایی است.

بر اساس اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دکتر مخبر دزفولی در جمع‌بندی جلسه اظهار کرد: ارزش‌های بنیادین مورد اشاره در پیش‌نویس سند برگرفته از قرآن کریم، روایات، فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون اساسی و اسناد بالادستی است.

وی تصریح کرد: در عین حال که به بحث تنوع غذایی و ارزش‌های تغذیه‌ای و علمی پایبندی داریم، باید این ارزش‌ها به بنیان‌های دینی و آموزه‌های اسلامی خودمان نیز پیوند زده شود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان کشاورزی و غذا در پایان با بیان اینکه لازم است بخشی از آموزه‌های اسلامی به اهداف سند افزوده شود، خاطر نشان کرد: همه می‌دانیم که اسراف بد است و غذا باید حلال باشد، لذا این موارد باید در اهداف سند مطابق با اهداف اسلامی ـ ایرانی کشورمان عنوان شود.

سرویس خبری: کشاورزی