اهم اخبار

#دانشگاه خوارزمی

image_pdfimage_print

استفاده از ظرفیت دانشگاه در تولید بذر و سموم / امضای تفاهمنامه علمی ـ آموزشی بین دانشگاه خوارزمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برای بررسی دانش نوین تولید بذر گیاهان کم آب‌بر و نیازمندی‌های وزارت جهاد کشاروزی در این حوزه تفاهمنامه‌ای بین دانشگاه خورازمی و...