#دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

image_pdfimage_print

دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران:توانایی تأمین ۴۰ هزارتن خمیرمایه نانوایی‌ با کیفیت داریم/ خمیرمایه را به ۲۰ کشور صادر می‌کنیم

دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران گفت:‌‌ تمام خمیرمایه تولیدی توسط کارخانجات داخلی استاندارد است که به بیست کشور دنیا هم صادر می‌شود...