1

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی: ورود موج اصلی ملخ صحرایی از بهمن ماه

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: تاکنون با آفت ملخ صحرایی در سطحی بالغ بر ۲۲۹ هکتار مبارزه شده است و دسته اصلی آنها از بهمن ماه وارد کشور خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ سعید معین با بیان اینکه هنوز حمله اصلی ملخ های صحرایی آغاز نشده و دسته اصلی آنها بهمن ماه وارد کشور می شوند، اظهار کرد: دسته ای ملخ صحرایی  آبان ماه وارد استان هرمزگان شد که در سطحی بالغ بر ۴۴ هکتار با این آفات مبارزه شد. همچنین در آذر ماه هم  دسته دیگری ملخ وارد بوشهر  و در سطحی بالغ بر ۱۸۵ هکتار با این آفت مبارزه شد که مجموع این مبارزات به ۲۲۹ هکتار رسید.

وی ادامه داد: به دلیل بارش های بسیار و مساعد شدن شرایط اقلیمی برای آفت ملخ صحرایی جمعیت این ملخ ها در خاستگاه اصلیشان یعنی شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان زیاد شده است. در سال های اخیر کشور عربستان چنین بارندگی در چنین حجمی نداشته است و همین بارندگی ها منجر به ایجاد علفزار و سبزه زار در مناطق خشک و بی علف شده و به رشد و تکثیر ملخ صحرایی کمک کرده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: با گرم تر شدن هوا این ملخ ها از عربستان به سمت ایران حرکت و وارد شهرهای جنوبی ایران خواهند شد. پیش بینی می کنیم که با دسته های گسترده تری از ملخ صحرایی مواجه شویم.

به گفته وی پیش بینی می شود سطح مبارزه با ملخ صحرایی در کشور به ۷۰۰ هزار تا یک میلیون هکتار برسد که البته میزان مبارزه به شدت باد هم بستگی دارد؛ هرچه باد قوی تر باشد ملخ های بیشتری را جابه جا می کند و سطح مبارزات هم بیشتر خواهد شد.

معین با بیان اینکه امیدواریم با زیرساخت ها و تدابیری که در این ۲ سال(آغاز حمله ملخ های صحرایی به کشور) در نظر گرفته ایم با حمله سراسری ملخ صحرایی مقابله کنیم و اجازه نفوذ بیشتر به آنها  ندهیم، گفت: نفوذ بیشتر ملخ ها تهدیدی برای باغات و مزارع در آینده خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ملخ های صحرایی تا کنون خسارتی به باغات و مزارع وارد کرده اند، گفت: تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است، زیرا معمولا  وقتی ملخ ها وارد کشور می شوند برای تخم ریزی به دشت ها و تپه ها می روند و باغات و مزارع هدف آنها نیست. اما وقتی پوره های این ملخ ها بالغ می شوند یعنی در اواخر فروردین ماه  ممکن است برای تغذیه به باغات و مزارع  حمله کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا