#دکتر حسین محمدپور زرندی

image_pdfimage_print

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در نشست «گردشگری، میانبر توسعه اقتصادی»:هر ۳۰ گردشگر، مولد یک شغل!/ ایران یکی از مقاصد ارزان توریسم جهان

دکتر پورزرندی با تاکید بر اینکه به ازای افزایش ۳۰ نفر گردشگر یک شغل جدید محقق می شود، گفت: گردشگری در سال...