#دکتر عبدالرحمان حسینی فرد

image_pdfimage_print

رئیس انجمن ملی گلخانه سازان ایران مطرح کرد: توسعه گلخانه‌ها یکی از راهکارهای برون رفت از بحران خشکسالی / الویت جهادکشاورزی رساندن وسعت گلخانه‌ها به ۴ برابر است

رئیس انجمن ملی گلخانه سازان ایران با اشاره به ضرورت توسعه گلخانه‌ها در کشور با توجه به کمبود آب و خشکسالی، افزود:...