#شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند

مدیرعامل شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند”مینو مارت”:اصلی ترین چالش فروشگاههای زنجیره ای نرخ گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است + ویدئو

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، دکتر محمد مهدی حاج محمد،مدیرعامل شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند”مینو مارت” در حاشیه...