#عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران

عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران: توجه به تجارت فرامرزی باعث جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد شد.

دکترکیومرث فتح اله کرمانشاهی بهبود رتبه تجارت فرامرزی را از راهکارهای مهم جهش تولید و تحقق شعار سال دانست. عضو هیئت مدیره...