اهم اخبار

#مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اعلام کرد: نهاده‌های دامی با تاخیر به دست تولیدکنندگان می‌رسد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: تولیدکنندگان با وجود تمهیدات دولت برای توزیع نهاده های دام و طیور، همچنان از وضعیت تامین...