اهم اخبار

#مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد:موافقت سازمان برنامه بودجه کشور برای خرید حمایتی زعفران سال ۱۳۹۸

به گزارش اگروفودنیوز، حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با خرید حمایتی زعفران...