اهم اخبار

#مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطرح کرد:ضرورت تدوین نقشه راه ملی برای کشاورزی قراردادی

دومین نشست تخصصی کشاورزی قراردادی با حضور دکتر شیرزاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس کشاورز معاون...