اهم اخبار

#مرغ قطعه بندی بسته بندی

کام تلخ هزاران کارگر بیکار در آستانه اخراج در ابتدای سال نو با تصمیمات جناب وزیر در خصوص عدم عرضه مرغ قطعه بندی بسته بندی

با تصمیم وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم عرضه مرغ قطعه بندی بسته بندی، هزاران کارگر مشغول در واحدهای صنعتی بسته بندی...