اهم اخبار

#مسئولین فنی

مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه مطرح کرد: لزوم تخصیص ارز برای به روزرسانی دانش فنی و جایگزین کردن ماشین‌آلات پیشرفته در صنعت آرد و نان

مهندس محمد عصار زاده‌گان گفت: برای جلوگیری از عقب ماندگی صنعت آرد و نان کشور از کشورهای پیشرو در سالهای آینده، می‌بایست...