اهم اخبار





#پرورش آرتمیای خاورمیانه

مدیر شیلات و آبزیان استان کرمان اعلام کرد: ایجاد بزرگترین دهکده پرورش آرتمیای خاورمیانه در رفسنجان

مدیر شیلات و آبزیان استان کرمان گفت: بزرگترین دهکده پرورش آرتمیای خاورمیانه در رفسنجان ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، رها ابوالقاسمی در...