اهم اخبار

#پیشکسوتان صنایع غذایی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دشت سبز غرب در گفتگو با اگروفودنیوز: با ادامه قیمت گذاری دستوری باید شاهد رکود در تولید باشیم

حمیدرضا جهانگیری معتقد است با ادامه قیمت گذاری دستوری باید انتظار رکود تولید و ورشکستگی کارخانجات را داشته باشیم. به گزارش پایگاه...