اهم اخبار

#کارگروه تخصصی صنایع غذایی اتاق فکر مازندران

image_pdfimage_print

در جلسه کارگروه تخصصی صنایع غذایی اتاق فکر توسعه تعالی مازندران بررسی شد؛از «لزوم اصلاح ساختار بازار برای صنایع تبدیلی» تا «ضرورت مدیریت ضایعات صنایع تبدیلی کشاورزی»

در جلسه کارگروه تخصصی صنایع غذایی اتاق فکر مازندران بر لزوم اصلاح ساختار بازار برای صنایع تبدیلی و ضرورت مدیریت ضایعات صنایع...