جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار کشاورزی

وضعیت بحرانی تولید پنبه

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به وضعیت تولید...