اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار کشاورزی

اقلید یک قطب تولید گردو در فارس

‌هنوز هم در شهرهای شمالی فارس خصوصا اقلید، رد کوچه باغی‌ها، پررنگ است؛ با شاخه‌های بیرون افتاده‌ی شفتالو و زردآلو و درختان...