اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اهم اخبار

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی:تولیدکنندگان ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند/ در بسته بندی به خودکفایی نرسیده‌ایم

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی گفت: نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد...