جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار بین الملل

کاهش مصرف نان در روسیه

مصرف نان در ۱۰ سال گذشته در روسیه تا چهار برابر کاهش یافته است. به گزارش ایسنا از ودوموستی، دنیس مانتوروف –...