اهم اخبار

از سوی مرکز آمار؛ قیمت تولید محصولات کشاورزی اعلام شد

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولیدکننده محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از جمله محصولات جالیزی، غلات، حبوبات، سبزیجات، علوفه، میوه‌های هسته‌دار، میوه‌های دانه‌دار، فرآورده‌های دامی، خدمات ماشینی و دستمزد نیروی کار را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١۴٠٢ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه ۴٨٧٩٢، خربزه ١۴٧٠٣٩ و خیار ٩١٠١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٧,٣، ١۶۴.١ و ۴۴.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش غلات، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ١١۴٩٠٩ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم جو ١١٢١٩٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢۶,۵ درصد و ٨.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم نخود ۴۵٠٠٨۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس ۴٨۶۴۵٧ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۶,٣ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه ۴٨٧٩٢، خربزه ١۴٧٠٣٩ و خیار ٩١٠١٢  ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٧,٣، ١۶۴.١ و ۴۴.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

 در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌زمینی ٨۴٧۴٩ و گوجه‌فرنگی ۵١١٩٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵,٠ و ٢۵.٣ درصد کاهش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت پیاز ۵٨٧٨١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٣ درصد افزایش داشته‌است.

 در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم یونجه ۶٣٠۴۶ که نسبت به بهار سال قبل، ۵,١ درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم کاه ١۵١۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل بهار١۴٠١، ٣٢.٧ در صد کاهش داشته­ است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هلو ١٩٠۴٣۵ و متوسط قیمت یک کیلوگرم آلبالو ٢٧٧٨٢٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٢٨,۴ و ٠.١ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت یک کیلوگرم زردآلو ٢٨۵٨٩٣ بوده که ٢۴.۵ درصد کاهش داشته است.

 در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌درختی ٢١٢٩٢٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٣ درصد کاهش یافته‌است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١۵۶٧٧۵٣ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٢٨۶۴٠٠  ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٣,٩ و ٨۶.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۴٠٣٠۶٨ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل معادل ٧٩,١ درصد افزایش داشته‌است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۴١١١٧ریال بوده که معادل ٢٣.٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١۴٠٢، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١۵٧٩۴٧۵۵ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ٨٩۶٩٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠۴,۶و ۵١.٨ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١۴٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ٢٣١۶۴٩٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٨,٩ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ١٨١٠۶٨۶ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٨.٠ درصد افزایش داشته‌است.

همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد ۴٣٧١۶٩٩ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن ۵٣٣١۵٠٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٩ و ٣٨.٩ درصد افزایش داشته‌اند.

سرویس خبری: کشاورزی

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *