1

الزام صدور کد IR برای صادرات فرآورده های گوشتی و کنسروی

کالباس و سوسیس

[heading]مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد : صادرات کارخانه های فرآورده های گوشتی و صنایع کنسروی با منشاء دامی ، لازم است با الزام های بهداشتی و استفاده از کد IR صورت گیرد .[/heading]

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مزبور، عباس عباسی افزود : اکنون به لحاظ فضای مناسب ایجاد شده برای صادرات فرآورده های گوشتی نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر و همچنین صنایع کنسروی با منشاء گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی (آبزیان) به کشورهای اتحادیه اروپا و لزوم نظارت و صدور گواهی بهداشتی از طریق دامپزشکی کشور، واحد هایی که پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ کرده اند، می توانند با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه و یا سازمان غذا و دارو به سازمان دامپزشکی کشور درخواست دریافت کد IR کنند.

منظور از کد «IR» این است که « کشتارگاه قابلیت رقابت با کشتارگاه های صنعتی مطلوب جهان برای تولید سالم و صادرات را دارد. »
عباسی اضافه کرد: کارخانه های متقاضی باید از استقرار سامانه های بهداشتی GMP و HACCP و یا ایزو ۲۲ هزار در واحد خود اطمینان حاصل کرده باشند تا پس از ممیزی رسمی توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان و معرفی مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی پروانه کد IR برای آنان صادر شود.