بر اساس آمار گمرک حجم انواع خرما بیش از ۲۵۰ میلیون و ۴۹۲ هزار دلار برای کشورمان درآمد ارزی به همراه داشته است

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از خبرگزاری موج و طبق آمار تجارت خارجی گمرک در طول سال ۹۶ بیش از ۲۵۳ هزار و ۵۱۶ تن انواع خرما ازحمله کبکاب، پیاروم، مضافتی، استعمران، زاهدی و خرما شاهانی به شکل تازه و خشک شده به چندین کشور صادر شده است.

این گزارش حاکی است صادرات خرما بیش از ۲۵۰ میلیون و ۴۹۲ هزار دلار برای کشورمان درآمد ارزی به همراه داشته است.