اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی یونس ژائله

در دیدار یونس ژائله با رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران مطرح شد؛بیمه‌ها با الگوبرداری از کشورهای موفق به حوزه تجارت ورود کنند

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در دیدار با رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، بر ضرورت ورود بیمه‌های کشور به حوزه تجارت با الگوبرداری...