#اسکندر زند

image_pdfimage_print

معاون وزیر جهاد کشاورزی:نبود گواهی تاییدیه برخی مواد غذایی, ضایعات و هدر رفتن مواد غذایی و الگوی مصرف نادرست غذا در کشور سه چالش اصلی حوزه در صنایع غذایی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی کفت: نبود گواهی تاییدیه برخی مواد غذایی, ضایعات و هدر رفتن سالانه معادل غذای مورد نیاز ۱۵ میلیون...

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد درآمدزایی کشاورزان، افزایش و پایداری تولید کشاورزی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: رشد درآمدزایی کشاورزان، افزایش کمیت و کیفیت تولید و کشاورزی پایدار از اولویت‌های وزارت...