#حمل گندم

image_pdfimage_print

دبیر بنیاد ملی گندمکاران: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰تومان در بودجه سال آینده/ پرداخت هزینه حمل و جایزه کیفیت به گندمکاران

دبیربنیاد ملی گندمکارن کشور از موافقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزایش قیمت خرید هر کیلوگرم گندم در بودجه سال آینده به...