1

دکتر شاهقلیان به عنوان مدیرعامل شرکت شیر خشک نوزاد پگاه معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت شیر خشک نوزاد پگاه با حضور دکتر زیتون نژاد به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد

به گزارش اگروفودنیوز، در این مراسم دکتر شاهقلیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت شیر خشک نوزاد پگاه معرفی شد و از زحمات مدیریت قبلی سازمان مهندس فخارزاده تقدیر و تشکر شد.

گفتنی است شرکت شیر خشک نوزاد پگاه  به تازگی موفقیتهایی را کسب کرده که از جمله دریافت لوح صنعت غذایی برتر استانی منتخب سال ١٣٩٧ و همچنین کسب عنوان مسئول فنی برتر صنایع غذایی در سال ۱۳۹۷ به خانم مهندس ایزدی به عنوان مسئول فنی این شرکت  را اشاره کرد.