اهم اخبار

#سامانه جامع تجارت

انجمن حبوبات ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌کند: کارگاه عملیات رتبه‌بندی و مالی سامانه جامع تجارت

کارگاه عملیات رتبه‌بندی و مالی سامانه جامع تجارت با هدف افزایش سقف واردات و صادرات شرکت‌های بازرگانی ویژه اعضا انجمن حبوبات ایران...