اهم اخبار

#سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳

گزارش اگروفودنیوز از ششمین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تائید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳+ویدئو

ششمین جلسه ماهیانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران با دستور جلسه طرح نقطه نظرات و بررسی نهایی ”...