اهم اخبار

#شرکت فراساخت پویا ساینا

ساخت دستگاه‌های سورتینگ و خطوط شست‌وشوی میوه در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به وسیله شرکت فراساخت پویا ساینا

متخصصان مجموعه دانش بنیان فراساخت پویا ساینا در شهرستان بیرجند در راستای تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی...