اهم اخبار

#صنایع غذایی

پاسخ مدیران وکارآفرینان صنعت غذا به اگروفودنیوز : راهکار جلوگیری از انتشار هجمه ها و شایعات غیر کارشناسی به صنایع غذایی کشور

با توجه به افزایش هجمه  به صنایع غذایی کشور و ایجاد نوعی نا امنی برای استفاده از محصولات صنایع غذایی کشور  بعنوان...

فدراسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی ایران با صدور اطلاعیه ای هجمه های غیر کارشناسی در صنعت غذا را محکوم کرد

فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران بیانات مخدوش کننده اذهان عمومی را که ‌توسط افراد غیر‌کارشناس در مورد افلاتوکسین در ‌لبنیات مطرح...