اهم اخبار

#صنعت دام سنگین

دامداران به علوفه‌ متفرقه و تفاله نیشکر روی آوردند/ شیرینی علوفه‌ باعث چندبرابری چربی دام‌ها شد/ صنعت دام سنگین به مرحله فاجعه رسید

رییس شورای تامین دام کشور اظهار داشت: بخش پرواری که در اصل تقاضای بازار برای تولید گوشت را پوشش می‌دهند مدتی است...