اهم اخبار

#عنایت الله بیابانی

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی اعلام کرد:تولید گندم بر حسب ثبت سفارش خرید، امری موثر در پایداری تولید

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: برای پایداری تولید و جلوگیری از سرگردانی کشاورزان؛ گندم تولیدی باید برحسب ثبت سفارش، خریداری شود....