اهم اخبار

#مجتمع صنایع غذایی و کشاورزی گلها

image_pdfimage_print

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی و کشاورزی گلها: تهدید امنیت غذایی جهانی در پی افزایش قیمتها/ کشورهایی قدرتمند هستند که بتوانند امنیت غذایی مردم خود را تامین کنند

مهدی کریمی تفرشی گفت: به دلیل بحرانهایی که در جهان وجود دارد به صراحت میتوان گفت که امروزه کشورهایی قدرتمند هستند که...