1

مهندس علی شریعتی مقدم در گفتگو با اگروفودنیوز:حضورى قوى و مشتاقانه در فعالیت هاى مفید بین المللى ، ملى و اجتماعى بخشى از برنامه هاى عملیاتى مجموعه با هدف ارتقاء جایگاه زعفران ایران بوده است

انتخاب گروه تولیدى صادراتى “نوین زعفران” در پنجمین همایش برند با بالاترین امتیاز در بین تمامى شرکت کنندگان و منتخبین ما را بر آن داشت تا به این بهانه گفتگویى داشته باشیم با مهندس على شریعتى مقدم مدیر این گروه و از او درباره چگونگى این موفقیت بزرگ بپرسیم ،
و پاسخ هاى تخصصى او که همیشه شنیدنى و خواندنى است :

ابو على سینا یک جمله طلایى دارد و آن اینکه ،
“تا بدانجا رسید دانش من ، که بدانم همى که نادانم .”
بایستى اشاره کنم حضورمان در این همایش و شرکت در رقابتهاى این چنینى بیشتر براى آموختن است و البته عمل کردن و بکار بستن آنچه لازمه رشد یک برند و کسب و کار خوشنام و الگو است .
با نگاه و تمرکزى که همواره در عرصه بین المللى داشته ایم ، اطمینان دارم فعالیت هاى ما قطعاً بایستى در سطح بسیار گسترده تر و بالاترى قرار بگیرد ، براى این منظور علاوه بر استاندارد سازى هاى مرتبط (ISO10002&ISO10004) اصلاح پایه هاى موجود و تقویت ارتباط با مشتریان و بیشتر آموختن خود و همکاران و مخاطبین با محتواى مناسب ، حضورى قوى و مشتاقانه در فعالیت هاى مفید بین المللى ، ملى و اجتماعى بخشى از برنامه هاى عملیاتى مجموعه با هدف ارتقاء جایگاه زعفران ایران بوده که در میان مدت آثار خود را بیش از پیش بروز خواهد داد.
ما عاشقانه ، مسئولانه ، نوآورانه و بین المللى عمل مى کنیم و البته خاضعانه خود را نیازمند راهنمایى و،حمایت و همراهى دوستان ، مشتریان ، شرکاى تجارى و سازمانها و مراکز مرتبط مى دانیم تا بتوانیم اثر مثبت بیشترى داشته باشیم .
زمان و موقعیت هاى تجارى و کارى به سرعت در حال گذر و گذار هستند ، فضاى کسب وکار ایران غبارآلود و مسموم و پرحادثه است ، فشارها به واحدهاى تولیدى بسیار زیاد و پیچیده اما رسالت آنها براى کشور و هم وطنان بخصوص در عرصه تولید و اشتغال مهم و حیاتى است .
باید از این فضاى نامطلوب خارج شد و برند ها بخصوص اگر در مقیاس جهانى بتوانند فعال و اثرگذار باشند تنها راهکار و مسیر خروج از بن بست هاى اقتصادى و ورود به عرصه رقابت پذیرى بین المللى هستند.
ما همواره تلاش مى کنیم با عبور از چارچوب هاى قبلى و در قالب تفکرى نوین ،گاهى جلوتر از زمان ، کارهاى تازه ترى براى حس و انتظار همیشگى از خودمان عرضه نماییم تا با قضاوت و نظر دیگران ما را به جایگاه متفاوتى رهنمون کند.
موفقیت هاى گذشته از جمله موفقیت در رقابت با برندهاى اسپانیا با قدمتى صدساله به ما ثابت مى کند که اگر با توکل به خداى یگانه بى وقفه بکوشیم و از مشکلات موجود نهراسیم ،”ما مى توانیم”.
احراز بیشترین امتیاز در برندهاى برتر براى “نوین زعفران” لطف پروردگار در پاسخ به نیت و عمل ما در عرصه کارآفرینى با جدیت و احساس مسئولیت بالاست که مسلماً نزد بسیارى دیگر از کارآفرینان ارجمند و صاحبان برندهاى معتبر در سطح بالاتر وجود دارد و من شخصاً هر روز از آنها درس هاى تازه اى مى آموزم.