اهم اخبار

#گرانی موز

سرنخ گرانی موز پیدا شد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در مورد دلیل گرانی موز گفت: موزهای از مقصد اکوادور که از مرز شمالی ترکیه وارد کشور...