اهم اخبار

#گرانی گوشت مرغ

قیمت مرغ رکورد زد

قیمت مرغ رکورد زد به طوری که قیمت هرکیلوگرم از این محصول در تهران برای مصرف کننده به ۱۱۶۰۰ تومان رسید که...