اهم اخبار

#گنجی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی خبر داد:احتمال تغییر قیمت لبنیات/ پرداخت دومین مرحله مشوق صادراتی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی از احتمال افزایش هفت درصدی قیمت سه محصول لبنی به پیشنهاد صنایع خبر داد و گفت: همه...