اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی کاوه زرگران

در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد؛گزارش بهبود تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی/بررسی چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است که این موضوع در کمیسیون...

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران مطرح کرد: رشد و ارتقای تشکل‌های بخش خصوصی در گرو رتبه‌بندی

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بستر مناسبی برای افزایش فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی...