اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی دکتر مهدی کریمی تفرشی

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی: به دلیل بروکراسی‌های اداری، بازار قطر را دو دستی تقدیم ترکیه کردیم

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: زمانی که ما درگیر بروکراسی‌های اداری و برگزاری جلسات و نشست‌های...

مدیر عامل صنایع غذایی گلها: برخی تولیدکنندگان بدون افزایش چشمگیر قیمت‌ها با حداقل سود در حال تامین مایحتاج مردم هستند

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: قطعا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان بسیار زیاد بوده است. ولی اغلب...