اهم اخبار

#ارز

دغدغه ملی بازگشت ارز

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه‌های علاج بحران ارزی...