اهم اخبار





#البرز

image_pdfimage_print

به مهندس صنایع غذایی آشنا به فرمولاسیون مواد غذایی و پودر میوه جهت همکاری در البرز نیازمندیم.

به مهندس صنایع غذایی آشنا به فرمولاسیون مواد غذایی و پودر میوه جهت همکاری در البرز نیازمندیم. تلفن : ۰۲۶۳۴۷۶۰۳۳۶, ۰۲۶۳۴۷۶۰۳۳۷ توضیحات : تاریخ انتشار آگهی استخدام...