اهم اخبار

#انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

image_pdfimage_print

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران برگزار می‌کند؛ کارگاه مجازی شناسایی پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها

کارگاه مجازی شناسایی پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها توسط انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران برگزار می‌گردد. به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و...