اهم اخبار

#بخش خصوصی

image_pdfimage_print

معاون اول رئیس جمهور در نخستین همایش پیشران‌های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی: توسعه اقتصادی بدون حضور فعال بخش خصوصی، کارآفرینان و بویژه پیشرانان اقتصادی امکانپذیر نیست

محمد مخبر با تاکید بر تصمیم جدی و اراده راسخ دولت سیزدهم در حمایت از فعال شدن بخش خصوصی در کشور تصریح...