اهم اخبار

#بهمن حسین زاده

در حاشیه نمایشگاه قهوه/ مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی: ایرانی‌سازی صنعت قهوه، فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران، رونق شرکت‌های فرآوری قهوه در ایران را فرصتی ویژه برای ایرانی‌سازی این صنعت برشمرد. به...