اهم اخبار

#دکتر وحید مفید

image_pdfimage_print

دیدار هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی با مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی با تاکید بر رفع موانع تولید در صنعت غذا صورت گرفت

جلسه هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی با حضور دکتر مفید مدیر کل  معاونت غذایی کشورو مهندس کاکویی کارشناس اداره غذا  با هیئت...