اهم اخبار

#روز خبرنگار

روز خبرنگار

امیرسامان اسکندری-بیست و سه سال پیش در هفده مرداد ۱۳۷۷، گروه افراطی طالبان با اشغال شهر مزار شریف و حمله به کنسولگری...