اهم اخبار

#روغن نینا

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران(برند نینا) با اشاره به تغییرات ساختاری در معاونت امور صنایع: وزارت صمت بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد

مهندس سید جمشید میرسلیمی با توجه به تغییرات ساختاری که در معاونت امور صنایع ایجاد شد، گفت: لازمه گسترش و ارتفاع در...

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد: تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی از عوامل موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود

مهندس سید جمشید میرسلیمی گفت: شناخت مسایل موجود، ابزار مناسب و استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرب از...

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران: نهادهاى خصوصى دربخش کشاورزى بعنوان یک بازوى مدیریتى مستدام بکار گرفته شود

مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکات فرآورده های روغنی ایران (نینا) گفت: باید برنامه راهبردى در امور کشاورزى از تک محورى خارج...