اهم اخبار

#سازمان تعاون روستایی

جوابیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران/ یکی از اقدامات و خدمات دولت به جامعه تنظیم بازار و کنترل قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم است .

یکی از اقدامات و خدمات دولت به جامعه تنظیم بازار و کنترل قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم است .  این...