اهم اخبار

#سازمان جنگل ها

اطلس مراتع کشور تهیه می شود

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها گفت: اطلس مراتع کشور با اجرای پروژه ملی رقومی‌سازی محدوده‌های ممیزی مراتع و طرح‌های مربوط...